Old Boys


NAVY ARMED FORCE COMMISSION OFFICERS


Sl No ROLL NO NAME
1 4 Rajender Singh
2 7 Ninan P Mathai
3 10 Madhavan Nair K
4 28 Stephen Mathews K
5 41 Varghese K V
6 90 Krishna Kumar R
7 103 Pavithran M S
8 123 Ayyappa Das K
9 159 Girilal C P
10 194 Trehun K
11 204 Pradeep S
12 223 Bharadwaj Y
13 285 Bhoj K M
14 288 George P G
15 293 Suresh Laxman
16 297 Abraham T Lucose
17 314 Rajeev G N
18 329 Ravichandran S
19 347 Mohan Mathews
20 364 Muralidharan Nair R
21 395 Muraleemohan C
22 396 Abdul Fazal M K
23 416 Mathew George
24 419 Mohandas K
25 430 Jojy Kunchattil
26 451 Siva Kumar K
27 459 Valsan George
28 463 Hari Nair
29 508 Srinivasan V
30 510 Arun J Rao
31 511 Jacob Cyriac a/s E C Jacob
32 512 Devdas B
33 519 Rajeev Nair K
34 529 Madhavan Potti N
35 534 Rockey X D P
36 542 CherianĀ  P Jacob
37 549 JailaniĀ  M A
38 575 Biji Cherian
39 583 Omanakuttan C P
40 589 Venugopal G
41 623 Prasad
42 633 Harikumar K N
43 637 Sam T Samuel
44 641 Ajay Kumar M R
45 642 Louis George Meprath
46 655 Gopa Kumar S
47 659 Tommy P Tharian
48 674 Mohan G
49 683 Iwan K Joseph
50 724 Titty Mathew
51 823 Ajith Kumar P
52 855 Anil Kumar Chawla
53 874 Ajaya Prasad K
54 875 Jyotish Kumar K
55 881 Krishnan O P
56 888 Ramesh Babu B
57 903 Mohan Kumar D
58 930 Ananth Kumar D
59 943 Vinod Kumar M S
60 954 Rajeev Maroli
61 961 Sabu N John
62 962 Ashokan P
63 963 Venugopal A
64 985 Robin Netto L
65 991 Benny M Antony
66 1007 Zacharias Antony
67 1053 Mathews E J
68 1064 Prakash G
69 1070 Prakashan G
70 1091 Tomson M M
71 1113 Jacob Panicker G
72 1120 Kunjumon E Mathew
73 1128 Dilip J Desmond
74 1272 Jaison Manathara
75 1330 Thomas George
76 1376 Ravi Prabhakaran
77 1415 Vasudevan S
78 1431 Vinod Vasudevan
79 1462 Radhakrishnan Nair M
80 1473 Emmanuel Prasad P
81 1512 Manoj V C
82 1527 Santhosh T Pillai
83 1542 Jo Joe Jacob
84 1559 Anil Kumar M P
85 1588 Shaji K Jose
86 1592 Abeed Syed
87 1630 Pradeep Kumar S
88 1654 Shyam R J
89 1712 Jaya Gopal M E
90 1719 Felix Thomas
91 1728 Jelson A Kavalakkat
92 1786 Abdul Rahman Sadiq P A
93 1789 Binu Tom Jacob
94 1807 Prasanth Panicker G
95 1809 Vinod C P
96 1875 Roy Francis
97 1892 Surendran A A
98 1917 Naiju Thomas
99 1937 Rajesh Ramkumar
100 1939 Rajesh M H
101 1940 Breeze Antony K M
102 2045 Lijo Stephen Chacko
103 2084 Sanjay Kumar
104 2171 Varghese Mathew
105 2179 Arun Mathew
106 2190 Siji Jacob
107 2192 Varghese Olikal
108 2240 Nazeer Ali
109 2284 Jaya Kumar P
110 2286 Praveen T K
111 2335 Vikram Singh
112 2352 Sajeev K V
113 2472 Pramod G Thomas
114 2528 Nirmal K R
115 2534 Anoop R
116 2572 Raj Davis
117 2607 Ajith Mathew
118 2624 Jisin P Unnikrishnan
119 2646 Mobin K Mathai
120 2700 Sreejith M
121 2730 Akhilesh Menon R
122 2736 Jenish George
123 2826 Jinesh S Das
124 2859 Rishi Das S
125 2874 Rajesh R Pillai
126 2909 Praveen Kumar R
127 2942 Dinesh S R
128 2961 Prashanth B K
129 2978 Riji K Krishnan
130 2996 Anup Padman P
131 3012 Prince Mathai
132 3023 Majeesh Mathew
133 3100 Vikas K A
134 3106 Omanakuttan S
135 3107 Nilesh Koshy George
136 3108 Arvind R Nair
137 3117 Abbie George Philip K
138 3123 Binoop C G
139 3155 Roopesh Kesav P
140 3158 Vivek Prasad
141 3173 Sherin Bas M A
142 3207 Vivek Kumar Pandey
143 3239 Cibin V Charley
144 3279 Shiju S
145 3336 Sajikumar V
146 3353 Shine Jose
147 3362 Hari Krishnan C R
148 3371 Murali Krishnan R
149 3402 Vineet Devdas
150 3449 Arjun Menon
151 3457 Rajesh S Kumar
152 3464 Joseph Chacko

BACK

 

Glimpses

cslab inauguration.jpg

Visitors

: 5855190

bottom

Designed, Developed & Hosted by National Informatics Center, Kerala, Department of Information Technology, Government of India